Kapper de Krul

024-3240903

      LENT

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Contactberoepen en zorgverleners


Bij contactberoepen is de anderhalvemeter-maatregel vaak niet realistisch. Daarom wordt ook bij onder andere de kapper het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt zowel voor de klant als voor de beoefenaar van het contactberoep. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om af te rekenen of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen

.

Per 1 december is het verplicht om een mondkapje te dragen bij binnenkomst.